Blog

Sıcak Para RekoruSıcak Para Rekoru
Tanım konusunda tam bir uzlaşma olmayan sucak para portföy yatırımları ile diğer kısa vadeli sermaye harekettleri içeren bazı kalemlari toplanarak hesaplanıyor. çok hızlı hareket edebilen ve ve kriz dönemlerinde hızla çıkışa geçebilen, sıcak para cari acıkta en istenmeyen finansman biçimini oluşturuyor.
Cari açığın bu finansman kalemlerine baktığımızda son aylarda cari açık yükselirken finansman kalitesinin giderek bozulmakta olduğunu görüyorz.
Resesyon süresinde sürekli gerileyen yatırımlar yuıbaşından beri yıllık bazda 5 6 milyar dolar arasına oturmuş durumda. buna karşılık portföy yatırımları ile diğer yatırımlar.ların yükseliş eğiliminde olduğu gözle görülür bir şekilde görülmekte
bizim hesabımıza göre son aylarda sıcak para akımlarıda yükselme eğilimide gözüküyor.
Cari açığın sıcak para akımları ile finanse edilmesi sadece türkiyede değil tüm dünyada tartışma konusu.