Blog

Müşteri Güdümlü ModelMüşteri Güdümlü Model
Eğer bir şirket yönetim güdümlü ise şirketin vizyon ve misyonu yöneticiler tarafından belirlenir.Ama bu şekilde değilde müşteri güdümlü olursa şirket müşteri ile temasa izin verir ve bunu gerçek anlamda destekler.Bu müşteri ile temas kurup fikir alışverişinde bulunma şirketi daha da ileriye taşıyacaktır.

Bunlara birçok örnek verilebilir ve bu yaptıklarını büyük bir taktik olarak görürler.Otomobil firmaları hangi rengin faha çok sevildiğini müşterilerine sorar,oteller ise kendileri hakkında yapılan şikayetleri dinler ve bunları hemen çözebilmek adına elinden geleni yapar.Buna daha birçok örnek verilebilir ve hepsinde amaç müşteriyi memnun ederek şirketi daha ileriye taşımaktır.